. . .

Termeni si conditii

  • Home
  • Termeni si conditii

Descriere

 

Asociaţia “WORK AT HOME MOMS” este o asociaţie nonguvernamentală, nonprofit, independentă, cu beneficiu public.

Scopul Work at Home Moms este sprijinirea mamelor antreprenoare şi a celor aflate în căutarea unui loc de muncă la domiciliu sau cu jumătate de normă, pentru a petrece mai mult timp alături de copiii lor. În vederea realizării acestui deziderat, Asociaţia este sprijinită de voluntari din toate zonele României.

Asociaţia Work at Home Moms are sediul în România, comuna Frecăţei, judeţul Tulcea, având denumirea rezervată prin dovada disponibilităţii denumirii cu numărul 131212 din 09.01.2014, eliberată de către Ministerul Justiţiei, Serviciul Pentru Relaţii cu Publicul.

Siteul www.wahm.ro a fost creat în scopul promovării conceptelor şi proiectelor Work At Home Moms. Siteul include o funcţie de căutare care permite utilizatorilor să caute în site cuvintele cheie introduse.

Utilizarea siteului Wahm.ro. Introducere

Citiţi cu atenţie termenii legali, deoarece conţin termenii şi condiţiile care guvernează utilizarea serviciilor furnizate de către Asociaţia Work At Home Moms, incluzând informaţii, texte, imagini, grafică, date sau alte materiale şi produse promovate de site.

Utilizarea acestui site implică acceptarea automată a acestor Termeni legali, inclusiv modificările survenite. Dacă nu sunteţi de acord cu aceşti Termeni, vă rugăm să nu continuaţi accesarea siteului.

 

Condiţii de utilizare conţinut. Proprietatea asupra conţinutului

Conţinutul paginilor site-ului wahm.ro este protejat de legile dreptului de autor. Toate drepturile sunt rezervate Asociaţiei Work at Home Moms.

Toate materialele privind grafica, forma, modalitatea de prezentare, precum şi conţinutul siteului(incluzând fără limitări toate articolele, textele, imaginile, logo-urile şi design-ul) conţinute în acest site sunt protejate de legile dreptului de autor şi nu pot fi reproduse, distribuite, transmise sau publicate fără acordul scris al Asociaţiei. Nu aveţi voie să copiaţi, distribuiţi, transmiteţi, publicaţi, reproduceţi, creaţi ceva derivat din orice informaţie sau servicii obţinute de pe sau prin intermediul site-ului.
Totuşi, puteţi face download sau copia materialele specifice oferite pentru download sau copiere. Nu le puteţi folosi însă pentru scopuri comerciale, acestea fiind destinate exclusiv scopurilor personale, non-comerciale.

Folosirea fără autorizaţie a informaţiilor sau oricăror date de pe siteul wahm.ro este strict interzisă, în caz de violare a acestor prevederi, Asociaţia rezervându-şi dreptul de a căuta sprijin legal pentru încălcarea drepturilor sale.

Legături către alte siteuri

Siteul wahm.ro poate furniza legături (link-uri) către alte siteuri resurse, sub formă de text, imagini sau videoclipuri(embed), care nu sunt proprietatea wahm.ro. Wahm.ro nu are niciun control asupra acestor site-uri sau resurse, nefiind responsabilă pentru conţinutul publicitat pe aceste siteuri sau resurse.

Mai mult, Asociaţia nu va fi responsabilă sau pasibilă de a plăti despăgubiri, direct sau indirect pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de sau în legătură cu folosirea sau încrederea în informaţiile furnizate de un asemenea conţinut, bunuri sau servicii disponibile pe sau prin intermediul unor astfel de siteuri sau resurse.
Termeni şi condiţii abonare newsletter

Newsletter-ul Asociaţiei Work at Home Moms(în calitate de FURNIZOR) este un serviciu gratuit furnizat vizitatorilor(denumiţi UTILIZATORI)  site-ului www.wahm.ro (denumit în continuare SITE), căruia i se aplică aceşti termeni şi condiţii.

Newsletter-ul reprezintă un mesaj electronic (e-mail) livrat periodic de către furnizor utilizatorilor abonaţi, care îşi dau acordul în mod expres şi neechivoc cu privire la termenii şi condiţiile expuse în prezentul regulament, în momentul abonării. Orice utilizator se poate abona la newsletter complet gratuit. Abonarea la newsletter se face prin completarea formularului de newsletter, prin furnizarea datelor personale care includ adresa de email. Nu este permisă introducerea datelor false precum şi introducerea de date care nu vă aparţin. Furnizorul îşi rezervă dreptul de a refuza fără o notificare în prealabil abonarea la newsletter dacă se observă că datele introduse în formular nu sunt reale sau nu vă aparţin. Datele personale completate în formular vor fi folosite în conformitate cu politica de confidenţialitate şi nu vor fi făcute publice niciunei terţe părţi fără acordul dumneavoastră.

Termenul ”utilizator” este folosit pentru toate persoanele fizice şi/sau juridice care se abonează la newsletter-ul Asociaţiei, indiferent de motivul pentru care o fac. Termenii “Regulament”, “Acord”, “Termeni şi condiţii” sunt folosiţi pentru a desemna prezentul contract de utilizare.

Aceşti termeni şi condiţii sunt stocaţi de către Asociaţia  Work at Home Moms şi sunt accesibili pe site în limba română. Termenii şi condiţiile acestui serviciu de newsletter pot fi schimbaţi în orice moment de către proprietar sau administrator, prin actualizarea lor pe site.

Administratorul îşi rezervă dreptul de a bloca accesul utilizatorilor care încalcă regulamentul de utilizare sau legislaţia în vigoare.
Condiţii de utilizare newsletter

Utilizatorul trebuie să se asigure că newsletter-ele trimise de către furnizor ajung la destinaţie(sunt livrate în Inbox). În cazul în care e-mailurile trimise de către furnizor ajung în dosarul (folder-ul) de Spam/Junk/Bulk/Trash(automat) sau sunt marcate ca fiind Spam de către softul folosit(clientul de e-mail), utilizatorul trebuie să apese pe Not Spam/Not Junk.

După abonare nu este permisă raportarea ca Spam/Abuz a vreunui newsletter trimis de furnizor. Furnizorul respectă dreptul la intimitate al utilizatorului, iar în cazul în care utilizatorul nu doreşte să mai primească newsletter-ele trimise de furnizor, este suficient să se dezaboneze. Dezabonarea este instantă, iar utilizatorul nu va mai primi newslettere ulterioare decât daca se reabonează.

 

Responsabilitate şi garanţii

Furnizorul nu oferă nicio garanţie că serviciul va funcţiona fără întreruperi, la timp, sigur sau fără erori. Totodată furnizorul nu garantează că problemele de securitate sau erorile umane şi/sau ale softului pot fi preîntâmpinate în totalitate. Orice eroare de program va fi corectată.

Furnizorul nu poate fi făcut responsabil pentru niciun fel de daune, pierderi sau neplăceri cauzate de folosirea sau imposibilitatea folosirii serviciului, deteriorarea transmisiilor sau datelor. Răspunderea folosirii serviciului revine în totalitate utilizatorului.

Fiecare newsletter trimis de către furnizor va conţine instrucţiuni clare de dezabonare instant (one click).

Exceptii de la penalitati

Sunteţi de acord să apăraţi, să exceptaţi de la penalităţi şi să ţineţi Asociatia Work at Home Moms, firma mamă sau angajatii nevinovaţi de şi împotriva oricăror şi tuturor  daunelor obligaţiilor, pierderilor, pasibilităţilor, costurilor sau datoriilor cererilor (incluzand dar nelimitandu-se la onorariile avocaţilor) izvorand din: folosinţa şi accesul dvs la site;violarea din partea dvs a oricăror termeni din aceşti Termeni de utilizare; violarea de către dvs a oricăror drepturi a unei părţi terţe incluzând fără limitare orice drept de proprietate intelectuală, proprietate, sau provat. Această obligaţie de apărare şi excepţii de la penalităţi vor completa aceşti Termeni de utilizare şi folosinţa dumneavoastra a siteului.

Legislaţia aplicabilă. Rezolvarea litigiilor.

Drepturile şi obligaţiile ce revin părţilor, aşa cum reies din prezentul document, precum şi efectele juridice produse de acesta, sunt guvernate de legile române in vigoare.
Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest document şi cu executarea acestor termeni şi condiţii se va soluţiona pe cale amiabilă. În cazul în care rezolvarea disputelor nu este posibilă în termeni amiabili, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.

 

Date de contact

Pentru orice întrebare privind serviciul furnizat ne puteţi contacta la adresa de e-mail contact@wahm.ro.

 

Termeni de intrerupere sau suspendare

Acest Acord devine efectiv din momentul acceptării sale până în momentul în care este încetat de către Asociaţia Work at Home Moms, care poate suspenda sau întrerupe utilizarea acestui serviciu fără a anunţa în prealabil în cazul în care se considera că aţi încălcat sau nu aţi acţionat consistent în spiritul termenilor şi condiţiilor acestui Acord. Sunteţi de acord ca Asociaţia Work at Home Moms nu-şi asumă nici un fel de responsabilitate faţă de dvs sau orice altă terţă persoană pentru orice eventuală încetare a accesului dvs la acest serviciu.

De asemenea, oricare dintre părţi are dreptul de a înceta furnizarea, respectiv accesul la serviciul de newsletter, oricând, fără invocarea vreunui motiv şi fără notificare prealabilă.
Clauze finale

Asociaţia va putea în orice moment, în mod unilateral, suspenda, modifica, adăuga sau şterge părţi ale conţinutului furnizat pe websitul wahm.ro

Aceşti termeni şi condiţii pot fi modificaţi ulterior, la orice dată, de către Asociaţia Work At Home Moms, fără a fi necesară o notificare prealabilă. Atunci când se operează aceste modificări, Asociaţia va pune la dispoziţie o nouă versiune a termenilor şi condiţiilor pe site şi va anunţa acest lucru în mesajul e-mail trimis la următoarea ediţie a newsletterului. Noile reguli îşi vor produce efectul din momentul afişării lor pe site. În cazul în care nu este de acord cu noul regulament, utilizatorul trebuie să nu mai folosească serviciul de newsletter. Continuarea folosirii de către utilizatori a siteului wahm.ro atesta acceptul acestora a noilor reguli.

.